Fungal Gourds


Canonn

Location of all the known Fungal Gourds, taken from the Canonn website.

Id System Planet Type Latitude // Longtitude Discovered By
FG1 HIP 37610 A 6 C A Unknown -1.4054 // 140.8423 Clobbertime
FG2 HIP 39768 A 14 D A Unknown -1.8161 // -137.3999 Baton
FG3 HIP 39768 A 14 D A Unknown 12.3752 // 32.0999 Baton
FG4 HIP 18077 6 C Unknown -38.0357 // -85.6467 Baton
FG5 Greae Phio QE-Q e5-4021 ABC 1 A A Unknown 10.1605 // 17.1322 PilotPirx
FG6 HIP 39768 A 14 D A Unknown 21.9127 // 24.5374 Baton
FG7 HIP 39768 A 14 D A Unknown -3.9227 // 44.1731 Baton
FG8 Greae Phio QE-Q e5-4021 ABC 1 A A Unknown -7.4639 // 98.3023 PilotPirx
FG9 HIP 41908 AB 1 C A Unknown 5.8876 // -107.4878 Baton
FG10 HIP 42003 3 D A Unknown -13.3464 // -171.3861 Baton
FG11 Eeshorks CV-Y e3683 7 A A Unknown 8.7025 // 40.258 PilotPirx
FG12 HIP 41908 AB 1 C A Unknown -16.6021 // -78.8721 Baton
FG13 HIP 41908 AB 1 C A Unknown -19.4121 // 23.8399 Baton
FG14 Mynoaw RI-T e3-130 3 C A Unknown 3.52 // 89.8647 PilotPirx
FG15 Mynoaw RI-T e3-130 3 C A Unknown -6.0299 // -33.1501 PilotPirx
FG16 Bubble Sector LX-T b3-1 1 A Unknown -32.8299 // 15.0299 Thomas Kavendish
FG17 HIP 41908 AB 1 C A Unknown 20.7471 // 168.1912 Baton
FG18 Iowhail VY-S e3-5339 AB 8 A A Unknown 5.0652 // 18.9814 PilotPirx
FG19 Iowhail VY-S e3-5339 AB 8 A A Unknown 2.2381 // 69.9729 PilotPirx
FG20 HD 35901 3 C A Unknown 6.731 // 51.0271 PilotPirx
FG21 HD 35901 3 C A Unknown -4.7808 // -34.8424 PilotPirx
FG22 HD 37127 A 7 A B Unknown -5.9535 // 158.2056 PilotPirx
FG23 HD 37127 A 7 A A Unknown 7.3947 // -123.5075 PilotPirx
FG24 HR 1918 BC 1 A A Unknown 19.122 // -29.9567 PilotPirx
FG25 HIP 48720 ABC 1 A Unknown 25.2305 // -147.1726 Denis Gold
FG26 HD 46131 7 B A Unknown 7.4382 // 143.737 PilotPirx
FG27 HIP 33475 14 B A Unknown 8.3596 // -29.7793 PilotPirx
FG28 HIP 65529 2 C A Unknown 5.9176 // 167.5988 ClusterNuke63
FG29 HD 42292 8 A A Unknown -22.0587 // -164.608 ClusterNuke63
FG30 HIP 31194 1 Unknown 2.5083 // -153.4364 Madproforg
FG31 Byeia Eur BA-A g3 1 Unknown 32.1352 // -48.9161 Crimshadow
FG32 Synuefe GR-V e2-4 1 Roseum Bioluminescent Anemone 3.1804 // -3.9519 Molan Ryke
FG33 HR 1769 2 A Roseum Anemone -36.486 // -73.391 Molan Ryke
FG34 57 Hydrae 8 Roseum Bioluminescent Anemone 55.2559 // 116.6158 Thunktone
FG35 Eolls Graae CG-X e1-0 A 7 A Blatteum Bioluminescent Anemone 69.7376 // 17.7446 McNicholl
FG36 HIP 38716 A 3 Prasinum Bioluminescent Anemone -75.6181 // -40.705 CodexNecro81
FG37 HIP 38716 B 11 A Prasinum Bioluminescent Anemone 29.4244 // -2.3728 CodexNecro81
FG38 HIP 38716 B 11 A Prasinum Bioluminescent Anemone 20.4955 // 62.7135 CodexNecro81
FG39 HIP 38716 B 11 A Prasinum Bioluminescent Anemone -71.5266 // -154.1508 CodexNecro81
FG40 HIP 38716 B 11 A Prasinum Bioluminescent Anemone -52.012 // -66.434 CodexNecro81
FG41 HIP 38716 B 11 A Prasinum Bioluminescent Anemone -5.6647 // -107.6041 CodexNecro81
FG42 HIP 38064 2 Prasinum Bioluminescent Anemone -50.476 // 34.8801 CodexNecro81
FG43 HIP 38064 4 Prasinum Bioluminescent Anemone 65.7428 // 143.4124 CodexNecro81
FG44 Gru Eork DL-Y g5 1 Puniceum Anemone 27.3286 // -2.1669 Sean Bannon
FG45 Smojai XE-R e4-2 A 1 Blatteum Bioluminescent Anemone 10.0092 // -49.4453
FG46 Smojai XE-R e4-2 A 1 Blatteum Bioluminescent Anemone 16.8287 // 152.1689
FG47 Smojai XE-R e4-2 B 4 Blatteum Bioluminescent Anemone 25.5932 // -117.8543
FG48 Smojai XE-R e4-2 B 4 Blatteum Bioluminescent Anemone -61.5998 // 149.5168
FG49 Ploi Aewsy OJ-Q e5-1 A 3 Blatteum Bioluminescent Anemone 37.1412 // 135.4144 DibEnzO diOxiN
FG50 Ploi Aewsy OJ-Q e5-1 A 3 Blatteum Bioluminescent Anemone -15.4105 // 91.3033 DibEnzO diOxiN
FG51 chi Hydrae A 4 A Blatteum Bioluminescent Anemone 33.1669 // 19.044 LordTyvin
FG52 chi Hydrae A 5 Blatteum Bioluminescent Anemone 51.2885 // -112.2077 LordTyvin
FG53 chi Hydrae A 7 Blatteum Bioluminescent Anemone 6.0911 // 45.4337 LordTyvin
FG54 HIP 18077 2 Blatteum Bioluminescent Anemone 63.1567 // -58.4292 Vik!ngSail
FG55 Eegaips SJ-R e4-0 7 F A Luteolum Anemone 70.349 // -172.2171 McNicholl
FG56 Wruegnaei IR-W e1-0 A 3 Blatteum Bioluminescent Anemone -67.3177 // 93.7727 Insane Golgotha
FG57 Wruegnaei IR-W e1-0 A 3 Blatteum Bioluminescent Anemone -21.3286 // -151.0888 Insane Golgotha
FG58 Wruegnaei IR-W e1-0 A 4 Blatteum Bioluminescent Anemone -64.1884 // 34.0136 Insane Golgotha
FG59 HD 101131 A 1 Prasinum Bioluminescent Anemone 26.641 // -125.6517 BaseKillerWolf
FG60 HD 148937 3 Prasinum Bioluminescent Anemone -22.2023 // 71.0149 Vik!ngSail
FG61 HR 6164 ABC 1 Prasinum Bioluminescent Anemone 31.9797 // 150.4682 InfiniteDreamer
FG62 HR 6164 ABC 1 Prasinum Bioluminescent Anemone 24.8377 // -55.411 BDelacroix
FG63 HD 148937 3 Prasinum Bioluminescent Anemone -38.0268 // 9.7663 Vik!ngSail
FG64 HD 110137 ABC 2 A Croceum Anemone -19.9234 // -88.4258 Lucius Questor
FG65 HD 110137 ABC 4 A Croceum Anemone 20.9494 // -35.7084 Lucius Questor
FG66 BD-12 1172 2 Prasinum Bioluminescent Anemone -60.2804 // 0.4232 Ekial Ravenshaw
FG67 SSTGLMC G013.9529-00.4460 3 B Blatteum Bioluminescent Anemone -72.3267 // -92.6818 Askon Voidborn
FG68 BD-12 1172 2 Prasinum Bioluminescent Anemone 53.352 // -78.9233 Ekial Ravenshaw
FG69 HR 6164 ABC 2 A Prasinum Bioluminescent Anemone -30.7116 // -155.4065 Dave Weyland
FG70 BD-12 1172 2 Prasinum Bioluminescent Anemone -67.2478 // -128.7635 Ekial Ravenshaw
FG71 HR 6164 ABC 2 A Prasinum Bioluminescent Anemone -49.3491 // -127.1285 Dave Weyland
FG72 CD-24 13823D 6 A Blatteum Bioluminescent Anemone -38.6296 // -173.8155 grypos
FG73 CD-24 13844 B 3 Blatteum Bioluminescent Anemone -45.7895 // -92.4476 grypos
FG74 Blae Drye XU-O e6-22 2 Blatteum Bioluminescent Anemone -13.6568 // 123.41 Rigel Kent
FG75 Blae Drye XU-O e6-22 2 Blatteum Bioluminescent Anemone 4.1239 // 97.3796 Rigel Kent
FG76 Blae Drye WU-O e6-3 B 1 Blatteum Bioluminescent Anemone 14.5638 // -147.3811 Rigel Kent
FG77 Blae Drye WU-O e6-3 B 1 Blatteum Bioluminescent Anemone 36.4437 // -118.3962 Rigel Kent
FG78 PW2010 210 A 4 A Rubeum Bioluminescent Anemone 25.5166 // -67.284 Vik!ngSail
FG79 HIP 11278 3 A Luteolum Anemone -39.0252 // -71.8482 Syleo
FG80 HIP 11278 3 A Luteolum Anemone 0.9353 // 97.0156 Syleo
FG81 HIP 11278 3 B Luteolum Anemone 23.7022 // -89.7336 Syleo
FG82 Trifid Sector BA-A e25 1 A Croceum Anemone 87.0044 // 28.0227
FG83 BD-12 1172 1 Prasinum Bioluminescent Anemone -46.3421 // 14.4022 Ekial Ravenshaw
FG84 BD-12 1172 1 Prasinum Bioluminescent Anemone -66.3736 // -169.1874 Ekial Ravenshaw
FG85 V4197 Sagittarii AB 10 C Blatteum Bioluminescent Anemone -41.2657 // -117.0613 """Rusted Bulk"" Mike"
FG86 Droju HL-Y e0 7 Blatteum Bioluminescent Anemone 2.0835 // 92.7482 Solanix
FG87 BD-12 1172 4 Prasinum Bioluminescent Anemone 21.8688 // 80.7876 Ekial Ravenshaw
FG88 BD-12 1172 4 Prasinum Bioluminescent Anemone 41.8926 // 6.4023 Ekial Ravenshaw
FG89 Droju HL-Y e0 5 Blatteum Bioluminescent Anemone -19.005 // 87.414 Solanix
FG90 BD-12 1172 7 Prasinum Bioluminescent Anemone 54.8932 // -80.56 Ekial Ravenshaw
FG91 Traikaae LD-S e4-2 1 Blatteum Bioluminescent Anemone -43.6252 // 158.8429 grypos
FG92 2MASS J18183883-1645311 B 3 Blatteum Bioluminescent Anemone -49.8952 // 42.2009 Dave Weyland
FG93 Gria Drye UO-Z e25 B 3 Blatteum Bioluminescent Anemone 32.8995 // -60.852 Jaykay
FG94 Praea Euq XE-R e4-17 ABC 2 Blatteum Bioluminescent Anemone -11.7837 // -91.0554 pSyren Farseer
FG95 2MASS J18171704-1659394 A 1 Blatteum Bioluminescent Anemone -33.1513 // 32.9713 grypos
FG96 Droju NM-W e1-0 A 1 Roseum Bioluminescent Anemone -15.5933 // 47.1099 Solanix
FG97 Gria Drye UO-Z e25 B 3 Blatteum Bioluminescent Anemone 35.6083 // -82.3303 Jaykay
FG98 Droju NM-W e1-0 A 6 Roseum Bioluminescent Anemone -19.6699 // 168.7547 Solanix
FG99 Bleia Dryiae HN-S e4-37 B 1 Blatteum Bioluminescent Anemone 12.5514 // 17.8398 Lacesz67
FG100 HD 75126 A 3 Roseum Bioluminescent Anemone -12.3631 // 124.9812 Ecthelion
FG101 PW2010 210 A 4 A Rubeum Bioluminescent Anemone 26.3588 // -64.3562 Wheity
FG102 Traikoa GR-N e6-31 2 Blatteum Bioluminescent Anemone 29.4433 // 113.6325 Wizard Motor
FG103 PW2010 210 A 4 A Rubeum Bioluminescent Anemone 25.3891 // -67.3082 Wheity
FG104 Traikoa GR-N e6-31 2 Blatteum Bioluminescent Anemone 42.8374 // -154.9551 Wizard Motor
FG105 CD-24 13810 A 4 Blatteum Bioluminescent Anemone 24.5394 // -179.2535 InfiniteDreamer
FG106 CD-24 13810 A 4 Blatteum Bioluminescent Anemone -7.8105 // 174.7808 InfiniteDreamer
FG107 Traikoa GR-N e6-31 4 Blatteum Bioluminescent Anemone -44.178 // -15.9748 Wizard Motor
FG108 Traikoa GR-N e6-31 4 Blatteum Bioluminescent Anemone 43.1826 // -46.634 Wizard Motor
FG109 Traikoa GR-N e6-31 4 Blatteum Bioluminescent Anemone -7.9422 // 85.0174 Wizard Motor
FG110 Traikoa GR-N e6-31 1 Blatteum Bioluminescent Anemone -14.1682 // 99.6694 Wizard Motor
FG111 Traikoa GR-N e6-31 1 Blatteum Bioluminescent Anemone 10.6449 // 110.1519 Wizard Motor
FG112 PW2010 210 A 4 A Rubeum Bioluminescent Anemone -36.2708 // 2.1854 Valcor_
FG113 HR 6164 ABC 5 Prasinum Bioluminescent Anemone 3.5724 // 27.3509 NLE - Captain Song
FG114 HR 6164 ABC 3 Prasinum Bioluminescent Anemone 27.2907 // 64.0079 NLE - Captain Song
FG115 2MASS J18181264-1654135 1 A Blatteum Bioluminescent Anemone 9.9603 // -124.9199 Lucius Questor
FG116 Traikoa GR-N e6-31 5 Blatteum Bioluminescent Anemone -29.8887 // 86.9218 Wizard Motor
FG117 Traikoa GR-N e6-31 5 Blatteum Bioluminescent Anemone 23.0293 // -24.243 Wizard Motor
FG118 Traikoa GR-N e6-31 5 Blatteum Bioluminescent Anemone -33.357 // 21.4053 Wizard Motor
FG119 Traikoa GR-N e6-31 5 Blatteum Bioluminescent Anemone -1.8899 // -161.8683 Wizard Motor
FG120 Electra 1 Roseum Bioluminescent Anemone -31.1025 // 69.2842 Tagom
FG121 Traikoa GR-N e6-31 5 Blatteum Bioluminescent Anemone 30.8433 // 58.1612 Wizard Motor
FG122 Traikoa GR-N e6-31 8 Blatteum Bioluminescent Anemone -44.2687 // 23.2028 Wizard Motor
FG123 Traikoa GR-N e6-31 8 Blatteum Bioluminescent Anemone 30.4067 // -154.9251 Wizard Motor
FG124 Traikoa GR-N e6-31 8 Blatteum Bioluminescent Anemone -40.6389 // -71.3556 Wizard Motor
FG125 Traikoa GR-N e6-31 8 Blatteum Bioluminescent Anemone 48.3956 // 31.6568 Wizard Motor
FG126 Traikoa GR-N e6-31 8 Blatteum Bioluminescent Anemone 14.4299 // -113.9129 Wizard Motor
FG127 Traikoa GR-N e6-31 9 A Blatteum Bioluminescent Anemone -22.4298 // -140.9583 Wizard Motor
FG128 Traikoa GR-N e6-31 9 A Blatteum Bioluminescent Anemone -80.3667 // -93.6246 Wizard Motor
FG129 Traikoa GR-N e6-31 9 A Blatteum Bioluminescent Anemone -38.6895 // -14.314 Wizard Motor
FG130 Traikoa GR-N e6-31 9 B Blatteum Bioluminescent Anemone 28.7675 // -27.785 Wizard Motor
FG131 Traikoa GR-N e6-31 9 B Blatteum Bioluminescent Anemone 53.8302 // -50.1767 Wizard Motor
FG132 Traikoa GR-N e6-31 9 B Blatteum Bioluminescent Anemone -41.5319 // -168.0079 Wizard Motor
FG133 Traikoa GR-N e6-31 10 A Blatteum Bioluminescent Anemone 46.5646 // 110.0381 Wizard Motor
FG134 Traikoa GR-N e6-31 10 B Blatteum Bioluminescent Anemone -16.9721 // -58.1809 Wizard Motor
FG135 Traikoa GR-N e6-31 10 D Blatteum Bioluminescent Anemone 37.8635 // -121.0846 Wizard Motor
FG136 Traikoa GR-N e6-31 10 C Blatteum Bioluminescent Anemone -38.0341 // 6.3471 Wizard Motor
FG137 Traikoa GR-N e6-31 11 E A Luteolum Anemone -42.3205 // -53.3523 Wizard Motor
FG138 Traikoa GR-N e6-31 11 E A Luteolum Anemone 58.5723 // 70.9511 Wizard Motor
FG139 Byeia Eur BA-A g3 1 Prasinum Bioluminescent Anemone 23.9356 // 45.4025 Crimshadow
FG140 Byeia Eur BA-A g3 1 Prasinum Bioluminescent Anemone -29.9972 // 93.2249 Crimshadow
FG141 HD 75126 A 3 Blatteum Bioluminescent Anemone -77.7919 // 55.1288 Ecthelion
FG142 Traikoa GR-N e6-31 11 E A Luteolum Anemone -14.5053 // -112.3176 Wizard Motor
FG143 Traikoa GR-N e6-31 11 E A Luteolum Anemone -33.3983 // 141.1798 Wizard Motor
FG144 Traikoa GR-N e6-31 11 E A Luteolum Anemone 26.1856 // 148.7479 Wizard Motor
FG145 Traikoa GR-N e6-31 12 A Luteolum Anemone 15.9551 // 171.8454 Wizard Motor
FG146 Traikoa GR-N e6-31 13 C Luteolum Anemone -50.6626 // -28.2866 Wizard Motor
FG147 Traikoa GR-N e6-31 13 C Luteolum Anemone 68.0341 // 60.8522 Wizard Motor
FG148 Traikoa GR-N e6-31 13 D Luteolum Anemone -20.8144 // 73.7586 Wizard Motor
FG149 Traikoa GR-N e6-31 15 A Luteolum Anemone -41.7396 // -105.0331 Wizard Motor
FG150 Traikoa GR-N e6-31 15 A Luteolum Anemone 8.3051 // -41.1205 Wizard Motor
FG151 Traikoa GR-N e6-31 15 I A Luteolum Anemone -11.1651 // 126.3825 Wizard Motor
FG152 Traikoa GR-N e6-31 15 I A Luteolum Anemone -9.3745 // 179.8358 Wizard Motor
FG153 2MASS J14274501-5937518 A 5 Rubeum Bioluminescent Anemone -39.0063 // -35.9905
FG154 2MASS J14274501-5937518 A 6 A Rubeum Bioluminescent Anemone 59.8601 // 38.413
FG155 2MASS J14274501-5937518 A 6 B Rubeum Bioluminescent Anemone 53.1149 // 54.9052
FG156 2MASS J14272268-5940166 C 2 Rubeum Bioluminescent Anemone 65.3423 // 108.1337
FG157 2MASS J14272268-5940166 C 1 Rubeum Bioluminescent Anemone 48.8959 // -4.4244
FG158 Shrogeau YU-P e5-3386 A 1 Roseum Bioluminescent Anemone 9.2991 // 25.0813 Crimshadow
FG159 Shrogeau YU-P e5-3386 A 1 Roseum Bioluminescent Anemone -58.4255 // 150.6855 Crimshadow
FG160 Phipoea BG-O e6-2320 A 1 Roseum Bioluminescent Anemone -26.4499 // 121.1719 Scotty Ryke
FG161 HD 315024 3 A A Blatteum Bioluminescent Anemone -21.9415 // 105.4846 Nécer
FG162 Phipoea BG-O e6-2320 A 1 Roseum Bioluminescent Anemone -60.5517 // 169.8736 Scotty Ryke
FG163 PW2010 210 A 4 A Blatteum Bioluminescent Anemone -62.5428 // -102.3123 Astinius
FG164 PW2010 210 A 4 A Rubeum Bioluminescent Anemone -36.616 // 2.0693 Astinius
FG165 PW2010 210 A 4 A Blatteum Bioluminescent Anemone -28.3507 // -106.9448 Astinius
FG166 S171 30 B 1 F Prasinum Bioluminescent Anemone -54.5341 // 68.0955 Surdra
FG167 Eock Bluae EL-Y e0 B 1 Rubeum Bioluminescent Anemone -36.193 // -39.4597 Crimshadow
FG168 S171 5 8 B A Prasinum Bioluminescent Anemone 17.0113 // -42.2178 Surdra
FG169 PW2010 138 CD 1 A Blatteum Bioluminescent Anemone -48.363 // 169.6473 Rigel Kent
FG170 PW2010 138 CD 3 A Blatteum Bioluminescent Anemone 35.646 // -11.667 Rigel Kent
FG171 PW2010 138 CD 4 Blatteum Bioluminescent Anemone -72.6794 // -170.5732 Rigel Kent
FG172 PW2010 210 A 5 A Rubeum Bioluminescent Anemone 38.1417 // -22.0194 Kahea
FG173 NGC 6357 Sector DL-Y e22 2 Blatteum Bioluminescent Anemone 70.8942 // 139.0445 Lacesz67
FG174 PW2010 210 A 5 B Rubeum Bioluminescent Anemone -1.3462 // -9.9132
FG175 PW2010 423 A 4 A Blatteum Bioluminescent Anemone -65.7839 // 84.3277
FG176 PW2010 423 A 5 Blatteum Bioluminescent Anemone -41.0611 // 114.6964
FG177 2MASS J18202544-1636087 5 A Blatteum Bioluminescent Anemone -28.0614 // -50.9595
FG178 HIP 12952 10 A Luteolum Anemone 10.1273 // 23.9335 Molan Ryke
FG179 HD 74454 C 1 Blatteum Bioluminescent Anemone -3.4094 // -0.2743 Ecthelion
FG180 HD 74454 C 1 Blatteum Bioluminescent Anemone -10.4641 // -161.869 Ecthelion
FG181 HD 74454 C 1 Blatteum Bioluminescent Anemone -6.8745 // -174.9318 Ecthelion
FG182 2MASS J18182881-1649403 A 6 C A Blatteum Bioluminescent Anemone 46.6757 // -92.4522 RoninRage
FG183 2MASS J18175838-1702401 4 Blatteum Bioluminescent Anemone -3.6751 // 80.6484 MadRaptor
FG184 PW2010 242 C 1 Blatteum Bioluminescent Anemone 86.7787 // -50.7544 Landphilz
FG185 Ploi Aewsy KM-W f1-3 5 Blatteum Bioluminescent Anemone 38.4675 // -27.2618 grypos
FG186 2MASS J18175838-1702401 4 Blatteum Bioluminescent Anemone -2.4962 // 89.5469 MadRaptor
FG187 2MASS J18175838-1702401 4 Blatteum Bioluminescent Anemone -33.8084 // -93.7958 MadRaptor
FG188 Phleedgaa ZP-O e6-3934 BCD 9 A Luteolum Anemone 12.1934 // -58.9792 odyss3y
FG189 Gria Drye FF-A e1 ABCD 3 Blatteum Bioluminescent Anemone 45.9273 // 103.6673 Moleculor
FG190 HD 49798 6 A Prasinum Bioluminescent Anemone -1.8415 // -165.0052 CodexNecro81
FG191 HD 49798 6 C Prasinum Bioluminescent Anemone -66.1689 // -131.3773 CodexNecro81
FG192 Zeta Cassiopeiae 4 Blatteum Bioluminescent Anemone -75.2598 // -126.4004 Lacesz67
FG193 Omega Sector BA-A e37 4 Blatteum Bioluminescent Anemone -3.4491 // 131.3518 MeisterDite
FG194 Omega Sector BA-A e37 7 Blatteum Bioluminescent Anemone 4.4663 // 42.5061 MeisterDite
FG195 2MASS J18185936-1641019 4 Blatteum Bioluminescent Anemone 32.0542 // -116.1916 MeisterDite
FG196 2MASS J18185936-1641019 4 Blatteum Bioluminescent Anemone 61.159 // -32.0063 MeisterDite
FG197 PW2010 187 8 Blatteum Bioluminescent Anemone 58.4551 // -150.2952 Thunktone
FG198 Bleae Eurk FG-Y g2 A 1 Puniceum Anemone -42.5502 // 172.9243 Camulorix
FG199 2MASS J18182894-1645056 A 1 Blatteum Bioluminescent Anemone -21.7622 // -144.3425 TheProRockPL
FG200 2MASS J18182881-1649403 A 7 B Blatteum Bioluminescent Anemone 29.8351 // -81.0238 Camulorix
FG201 2MASS J18182881-1649403 A 7 B Blatteum Bioluminescent Anemone 57.098 // -137.5841 Camulorix
FG202 Byua Euq EG-Y e41 B 3 A Croceum Anemone 73.1217 // -43.2886 Camulorix
FG203 Traikaae CR-N e6-1 5 D Roseum Anemone 2.2546 // -33.1233 Flashgasm
FG204 PW2010 112 ABCD 2 Roseum Bioluminescent Anemone -2.5766 // -163.1247 Flashgasm
FG205 2MASS J18184271-1658059 2 A Blatteum Bioluminescent Anemone -37.3885 // -82.9198 MadRaptor
FG206 HIP 31194 1 Rubeum Bioluminescent Anemone 3.3288 // -20.206 LCU No Fool Like One
FG207 PW2010 138 CD 1 A Blatteum Bioluminescent Anemone -64.667 // -139.9322 Flashgasm
FG208 Byeia Eurk EF-A e18 5 Blatteum Bioluminescent Anemone 15.2687 // 156.7323 Nécer
FG209 Bya Ail TY-S e3-276 1 Rubeum Bioluminescent Anemone 59.2938 // -98.1321 JohnTAss
FG210 BD-12 1172 4 Prasinum Bioluminescent Anemone -78.3694 // 75.6502 Fefra
FG211 Byua Euq EG-Y e41 B 3 A Croceum Anemone 73.0966 // -43.5081 Valcor_
FG212 2MASS J18182881-1649403 A 6 B Blatteum Bioluminescent Anemone -45.1863 // 145.2446 Squid509
FG213 HIP 31194 1 Rubeum Bioluminescent Anemone -16.7824 // -173.6309 LCU No Fool Like One
FG214 2MASS J18182881-1649403 A 6 B Blatteum Bioluminescent Anemone 62.0317 // -149.46 Squid509
FG215 Traikaae CR-N e6-1 5 D Roseum Anemone -18.053 // -30.8256 Wizzanker
FG216 PW2010 210 A 4 A Blatteum Bioluminescent Anemone -62.373 // -102.4863 Wizzanker
FG217 PW2010 138 CD 1 A Blatteum Bioluminescent Anemone -48.4447 // 169.4972 Valyrin
FG218 2MASS J18182881-1649403 A 7 A Blatteum Bioluminescent Anemone -53.2394 // -64.1957 Squid509
FG219 PW2010 299 4 A Luteolum Anemone 52.7629 // -45.9582 Blaidd Gwyn
FG220 HD 172275 ABC 2 A Prasinum Bioluminescent Anemone 9.4603 // -46.0755 Blaidd Gwyn
FG221 Dryio Bli XU-X e1-3611 5 Roseum Bioluminescent Anemone 15.811 // 53.4501 Panhyper
FG222 Byua Euq EG-Y e41 B 3 B Croceum Anemone 22.6583 // 164.1853 Targrad
FG223 Eol Prou ZP-P e5-1170 1 Roseum Bioluminescent Anemone 15.2406 // -62.6833 JohnTAss
FG224 2MASS J18194800-1644152 8 B Luteolum Anemone 26.7664 // 25.3923 Brother Sabathius
FG225 Kyloalks DL-Y g17 4 Prasinum Bioluminescent Anemone -22.7145 // 169.5926 JohnTAss
FG226 PW2010 457 A 2 Blatteum Bioluminescent Anemone -74.9908 // 81.2258 Brother Sabathius
FG227 PW2010 457 A 2 Blatteum Bioluminescent Anemone -39.7345 // 62.529 Hansa
FG228 Bya Ail TY-S e3-276 1 Rubeum Bioluminescent Anemone 33.5375 // 38.9312 Yellow Belly' McGee
FG229 Ploi Thua BL-P e5-2 E 1 A Rubeum Bioluminescent Anemone -18.3711 // -126.5223 Draco Mercator
FG230 Ploi Thua BL-P e5-2 E 1 A Rubeum Bioluminescent Anemone 18.1109 // -61.4514 Draco Mercator
FG231 2MASS J18182881-1649403 A 7 A Blatteum Bioluminescent Anemone -48.9373 // 69.2421 Lemonjai
FG232 PW2010 299 4 A Luteolum Anemone 52.4943 // 67.2791 Valcor_
FG233 PW2010 332 5 A Blatteum Bioluminescent Anemone -39.5819 // -157.3929 Jeet Klo
FG234 PW2010 332 5 B Blatteum Bioluminescent Anemone 79.5311 // 34.784 Jeet Klo
FG235 PW2010 332 5 B Blatteum Bioluminescent Anemone -14.6665 // 26.6143 Jeet Klo
FG236 PW2010 332 4 A Blatteum Bioluminescent Anemone 13.7449 // -170.4915 Jeet Klo
FG237 PW2010 332 4 A Blatteum Bioluminescent Anemone 0.3605 // 163.3886 Jeet Klo
FG238 PW2010 332 4 A Blatteum Bioluminescent Anemone 34.5152 // -68.517 Jeet Klo
FG239 PW2010 332 4 B Blatteum Bioluminescent Anemone 39.1991 // 169.6013 Jeet Klo
FG240 Wregoe JH-V e2-0 1 Blatteum Bioluminescent Anemone 64.8326 // -172.4768 Ekial Ravenshaw
FG241 Pyramoe LX-T e3-3 A 4 Blatteum Bioluminescent Anemone -25.8462 // 174.4462 Wizard Motor
FG242 Pyramoe LX-T e3-3 A 4 Blatteum Bioluminescent Anemone -47.3736 // 179.9689 Wizard Motor
FG243 Pyramoe LX-T e3-3 A 4 Blatteum Bioluminescent Anemone 24.8665 // 169.0101 Wizard Motor
FG244 2MASS J18185300-1638082 4 Blatteum Bioluminescent Anemone 36.0132 // -5.7106 Jeet Klo
FG245 2MASS J18185300-1638082 4 Blatteum Bioluminescent Anemone -13.4129 // 179.5401 Jeet Klo
FG246 Pyramoe LX-T e3-3 A 6 Blatteum Bioluminescent Anemone -30.2236 // 34.4235 Wizard Motor
FG247 Wregoe JH-V e2-0 5 Blatteum Bioluminescent Anemone -19.1232 // 60.7425 Ekial Ravenshaw
FG248 Pyramoe LX-T e3-3 A 6 Blatteum Bioluminescent Anemone -12.1598 // 57.876 Wizard Motor
FG249 139 Tauri A 2 B Roseum Bioluminescent Anemone -16.2946 // -56.8971 Draco Mercator
FG250 139 Tauri A 2 A Roseum Bioluminescent Anemone -3.3655 // 140.9889 Draco Mercator


Go to top of page

Cookie Policy: We like Custard Creams and Marquisettes and our policy is to eat them whenever possible. We do not want or ask for your private data and therefore never need to store any. For this reason we also do not use HTTPS. This site also does not need your Physical location and will never need to send you any Notifications.
This web site is frequently updated, to be sure that you are seeing the latest version, every now and again perform a hard refresh in your browser (CMD + F5 or Ctrl + F5).

© 2021 - Elite Dangerous Utilities : Written by Capitan Ace Rimmer and others.

Elite Dangerous Tools was created using assets and imagery from Elite Dangerous, with the permission of Frontier Developments plc, for non-commercial purposes. it is not endorsed by nor reflects the views or opinions of frontier developments and no employee of frontier developments was involved in the making of it.